လာေရာက္ၾကသူေတြေရာ မလာနိုင္သူေတြပါ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုၾကပါေစ

Sunday, March 19, 2017

*ငါဆိုတဲ့ဒိ႒ိဘယ္မွာခိုေနသလဲ*


*ငါဆိုတဲ့ဒိ႒ိဘယ္မွာခိုေနသလဲ*
••••••••••••••••••••••••••
ဒါဘယ္သူ ့ဆံပင္လဲဆိုရင္ ငါ့ဆံပင္လို ့
ေျဖမွာပဲ။ဆံပင္ဆိုတဲ့ရူပကၡႏၶာမွာသြား...
ခိုတယ္။

ငါလက္ဖက္ေရေသာက္လို ့
ေကာင္းလိုက္တာဆိုရင္ေဝဒနကၡႏၶာမွာသြားခိုတယ္။
ဒီစာေႀကာင္းေလးငါေရး
ထားတယ္ဆိုရင္သညာ သညာကၡႏၶာမွာ
သြားၿပီးခိုတယ္။
ငါရကၠန္းေခတ္တာရွာမွ
ရွာဆိုတာသခၤါရကၡႏၶာမွာငါသြားခိုတယ္။
ငါ့စိတ္မစမ္းနဲ ့ဆိုတာ ဝိညာဏကၡႏၶာမွာ
သြားခိုတယ္၊ဒါေတြဟာခိုစရာ ကပ္စရာ
႒ာနဆိုတာသေဘာက်ၿပီလား။
(က်ပါၿပီဘုရား)
သေဘာက်ရင္ ခႏၶာနဲ ့ဒိ႒ိဝိကိစၥခြာရ
လိမ့္မည္။စာေနကေတာ့ရုပ္နာမ္ကဲြရင္
ဒိ႒ိဝိစိကိစၥာကြယ္တယ္လို ့ေရးႀကလိမ့္
မည္။တစ္ဆင့္က်န္ေနေသးတယ္။
ပဋိစၥသမုပါဒ္ျဖစ္ေႀကာင္းကိုလည္းနား
လည္မွ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ခ်ဳပ္ေႀကာင္းကို
လည္းနားလည္းမွ ဒိ႒ိေရာ ဝိစိကိစၧာ
ေရာကြာမယ္။
ခႏၶာျဖစ္ေႀကာင္းမသိရင္ ဒိ႒ိဝိစိကိစၧာ
ကပ္မယ္။ခႏၶာျဖစ္ေ
ႀကာင္းသိရင္ ဒိ႒ိ
ဝိစိကိစၧာေသမယ္။
ၠ*ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ရႈပါ*
•••••••••••••••••••
အလုပ္ခြင္ဝင္ရမည့္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္က
ပစၥဳပၸန္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဲ၊ခုျမင္တဲ့အခိုက္၊
ႀကားတဲ့အခိုက္၊ေပၚတဲ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
ခုတရားထိုင္မည့္အခ်ိန္မွာပစၥဳပၸန္တည့္
တည့္ရႈဖို ့ရာအေရးႀကီးတယ္။
အသက္ငယ္ငယ္တုန္းကလဲကိုယ့္ကိုယ္
ကိုဒီရုပ္၊ဒီရည္ပဲ၊ခုႀကီးလာေတာ့လဲဒီရုပ္
ရည္ပဲ၊ရုပ္မက်ဘူးလို ့ဆိုလို ့ရွိရင္
သႆတဒိ႒ိျဖစ္ေနတယ္(ခိုင္ၿမဲတဲ့သ
ေဘာ)။အဲဒီလိုဆက္ၿပီးတည္တယ္လို ့
လဲမယူရဘူး။
ငါပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္အ
ရပ္ျဖစ္ျဖစ္ဘာအလုပ္ျဖစ္ျဖစ္သြားရဲပါ
တယ္၊ေသလဲၿပီးတာပဲ၊ေသရဲပါတယ္ဆို
လို ့ရွိရင္ ဥေစၧဒဒိ႒ိျဖစ္ေနတယ္(ျပတ္တဲ့
သေဘာ)။
အဲဒီလိုအျပတ္မယူရဘူး။
နားလည္ရဲ ့လား။
(နားလည္ပါတယ္ဘုရား)။
ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ၊
ဆိတ္ျငိမ္တဲ့ေနရာသြားၿပီးအားထုတ္လို ့
ရၿပီေပါ့။ပထမေတာ့ သမာဓိေကာင္း
ေကာင္းရေအာင္အားထုတ္ပါ။
ခႏၶာကိုယ္ကိုတည့္တည့္ထိုင္ပါ၊ထြက္
ေလဝင္ေလကိုမွန္မွန္ရႈပါ၊ဝင္လိုက္တာ
လဲသိ၊ထြက္လိုက္တာလဲသိေပးပါ။
သမာဓိအားေကာင္းလာလိမ့္မယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာဝီရိယကိုလဲအေလ်ာ့မေပး
ရဘူး၊သတိနဲ ့ပညာလဲတပါတည္းကပ္
လိုက္ပါ။
ခႏၶာကိုယ္ႀကီးဟာေဖာက္ျပန္
ၿပီးေဝဒနာေတြေပၚလာလိမ့္မယ္၊ေပၚ
လာတာေတြကိုသိလိုက္ပါ။ဒီလိုသိေန
တဲ့ႀကားထဲကအသံတစ္ခုခုႀကားလိုက္
ရင္လဲႀကားလိုက္ျပန္ၿပီလို ့သိလိုက္ပါ။
နားလည္ၿပီလား…
(နားလည္ပါၿပီဘုရား)
တစ္ခါတရံ သမာဓိအားေကာင္းလာရင္
အလင္းေရာင္ေတြလဲျမင္ရတယ္၊ဒါေတြ
ဂရုမစိုက္ပါနဲ ့။
ဒီလိုသမာဓိရလာရင္ ပညတ္နိမိတ္အာ
ရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ့ျမင္ရမယ္။ဒါေတြကို
ဆက္မလိုက္နဲ ့။အာနာပါနလုပ္ၿပီး
သမာဓိအားေကာင္းလာတဲ့ေယာဂီဟာ
ငါ၊သူ၊ေယာက္်ား၊မိန္းမ မဟုတ္ဘူးလို ့
သတိႏွင့္ယွဥ္ပါ။
ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ခႏၶာငါးပါးဆိုတာလဲသိေန
ရမယ္၊ဒီလိုသိၿပီးရင္ သတိနဲ ့ယွဥ္တဲ့
စိတ္ဟာ၊နာမ္ပါလားလို ့ေသေသခ်ာခ်ာ
ထပ္ၿပီးသိရမယ္။
ဒီနာမ္ရဲ ့မွီရာဟာ ဟဒယဝတၴဳ ႏွလံုး
အိမ္ပဲ၊အာနာပါန အလုပ္တရားထိုင္ေန
တာကရုပ္ပဲလို ့ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာထပ္
ၿပီးသိလာလိမ့္မယ္။
ဒီရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးပိုင္းျခားၿပီးရင္၊ရုပ္ဟာ
ရူပကၡႏၶာ၊အသိစိတ္ဟာ ဝိညာဏကၡႏၶာ။
အသိစိတ္နဲ ့ယွဥ္တဲ့ေဝဒနာဟာ
ေဝဒနာကၡႏၶာ။
သညာကေတာ့သညာကၡႏၶာ၊ေဝဒနာသ
ညာမွႀကြင္းတဲ့ဖႆေစတနာစတဲ့
ေစတသိက္(၅၀)ကေတာ့သခၤါရကၡႏၶာ
လို ့ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိရလိမ့္မယ္။
အခုေဟာခဲ့တာေတြနားလည္ႀကရဲ ့
လား။ေနာက္ထပ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ ့လဲ
အေႀကာင္းအက်ိဳးခဲြၿပီး ဒိ႒ိခြာရဦးမယ္၊
ဒီလိုသိမႈအရင္ေပးၿပီးမွ အလုပ္တရား
ကိုေပးလို ့ျဖစ္မယ္။
ဒီလိုခႏၶာငါးပါးပိုင္းျခားသိျမင္ၿပီးရင္၊ရုပ္
နာမ္ခႏၶာကိုျဖစ္ေစ တတ္တဲ့ေရွးကျဖစ္
ၿပီးခဲ့တဲ့အဝိဇၨာ တဏွာတို ့က၊အေႀကာင္း
တရား၊ဒီရုပ္နာမ္ခႏၶာေတြက၊အက်ိဳး
တရားလို ့ အႀကမ္းအားျဖင့္သိျမင္ရမယ္။
(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္
ဘုရားႀကီး၏"တရားအားထုတ္နည္း"
စာအုပ္မွကူးယူပူေဇာ္မွ်ေဝအပ္ပါသည္။
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကိုယ္စိတ္
ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာႏို္င္ႀကပါေစ။
Credit to Htin Aung.

No comments:

Post a Comment